Artesana de la lana, Carla de Ruiter.
tejedora

Fibres naturals

En breu anirem incorporant les diverses fibres naturals utilitzades en les cases durant molt de temps. Eren tasques realitzades en les jornades hivernals i amb mitjans molt rudimentaris. Abrics, bufandes, guants, mitjons ... tasques imprescindibles en una vida camperola.

Fibras naturales

Fibras naturales

Actualment i amb les maneres actuals de viure són una mica impensables algunes activitats ancestrals però sí que podem adaptar-les a les noves generacions. És més, el component natural de què gaudeixen els fan ser un material especial per a connectar-nos amb la natura.

Español English Catalán